Welkom bij NND Fabriekswinkel!

Retourvoorwaarden

Retourvoorwaarden NND-Fabriekswinkel

Retourneren

Bent u niet tevreden over uw aankoop? Dan kunt u het product onder bepaalde voorwaarden retourneren.

U kunt uw online bestelling tot 14 dagen na levering ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Het product is onbeschadigd en zit in de originele en ongeopende verpakking.
  •          Het product is ongebruikt en ongemonteerd.
  •           Het product is niet speciaal voor u aangepast.

U kunt de koop ontbinden per email, via het retourformulier website of door telefonisch contact op te nemen. 

 

Als u aan deze voorwaarden voldoet en de volledige order retour zendt, ontvangt u het bedrag dat u aan ons voor het product heeft betaald terug, inclusief de verzendkosten daarvoor, binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten dat u de koop heeft ontbonden.

 

Garantie op uw aankoop

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als u toch niet tevreden bent over één van onze producten dan kunt u ons dit laten weten tot binnen twee maanden nadat u het probleem heeft ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat je via onze website hebt gekocht. 

Uw garantietermijn 
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf het moment dat u het product bij ons heeft gekocht. Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product is zoals die staat omschreven in de productomschrijving. 

De garantievoorwaarden
Als u ons laat weten dat u niet tevreden bent over een product, houdt u er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

  • u heeft rekening gehouden met de termijn van twee maanden om uw klacht aan ons bekend te maken, of u heeft een goede reden om niet aan die termijn te voldoen;
  • de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat u het heeft laten vallen of omgestoten of omdat dat u het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde;
  • de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl u het vervoerde, dat het is aangestoten door een ander voorwerp;

Wat is de garantieprocedure? 
Als eerst wordt er onderzocht of het product en probleem onder de garantieregeling valt. In sommige gevallen zal er om uw medewerking gevraagd worden om te controleren of het bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan. 

Als er inderdaad wordt vastgesteld dat het product onder de garantieregeling valt, zullen we eerst proberen het product te repareren. Als dit echter niet ter spraken of realistisch is, kunnen we het product vervangen. Als er een reparatie plaats vindt, zijn de kosten voor ons, dit geldt ook voor de vervanging.

Los van de garanties behoudt u altijd de rechten op grond van de Nederlandse wet.